Het komt nogal eens voor dat een factuur pas na een lange tijd verstuurd wordt. Soms wordt er ontdekt dat er wat kosten nog niet doorbelast zijn, een nog te versturen factuur is ergens in een la blijven liggen, noem het maar op. Een ander fenomeen is dat ondernemers weinig aandacht hebben besteed aan hun debiteurenadministratie. Tot wanneer mag u een oude factuur invorderen? Met andere woorden, wat is de verjaringstermijn van uw vordering en hoelang staat u in uw recht?

Wat is verjaring?

In het kort betekent verjaring van een factuur dat na een bepaalde tijd een betaling niet langer in rechte af te dwingen is. De gedachte hierachter is dat iemand niet na te lange tijd met kosten geconfronteerd kan worden en daardoor, bijvoorbeeld, misbruik kan maken van onwetendheid.

Verjaring na 20, 5 of 2 jaar?

De algemene verjaringstermijn is 20 jaar. In het geval van een vordering die voortvloeit uit een contractuele verplichting, geldt er een verjaringstermijn van 5 jaar. Dit is vastgelegd in art. 3:307 van het Burgerlijk Wetboek. Is er een product geleverd aan een particulier, dan kunnen we spreken van een consumentenkoop en geldt er een verjaringstermijn van 2 jaar. Zie hiervoor art. 7:23.

Kan verjaring voorkomen worden?

Ja, dat kan. Dit heet het stuiten van verjaring. Dit kan, bijvoorbeeld, door het tijdig (laten) versturen van een aanmaning of schriftelijke mededeling dat de vordering nog steeds onbetaald is gebleven. Dit kan uitkomst bieden wanneer uw debiteur op dit moment uw factuur niet kan betalen omdat er geen geld aanwezig is. Zolang u binnen de verjaringstermijn van 5 of 2 jaar uw debiteur schriftelijk verwittigd van de verstuiting verlengt u de geldigheid van uw factuur, dus daarmee de mogelijkheid om in een later stadium wel een betaling in rechte af te kunnen dwingen.